ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศการตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
689
18 มิ.ย. 2553
282 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2553
745
02 มิ.ย. 2553
283 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเหมืองส่งน้ำสายบ้านบางพุทรา-แพรกน้ำเค็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
837
10 พ.ค. 2553
284 แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลและท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
794
10 พ.ค. 2553
285 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
810
04 พ.ค. 2553
286 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2553
693
03 พ.ค. 2553
287 ประกาศ ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
926
05 เม.ย. 2553
288 ประกาศ ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
785
05 เม.ย. 2553
289 ประกาศ ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 3/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
758
05 เม.ย. 2553
290 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2553
700
02 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34