ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางสุวรรณา สมจิตร-บ้านนางโสภา รัตนพันธ์ หมู่ที่5 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
769
18 ก.ย. 2556
212 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบางกระบือ-ชายทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
636
05 ก.ย. 2556
213 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะโพธิ์ หมู่ที่1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
604
28 ส.ค. 2556
214 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางสุวรรณ สมจิตร์-บ้านนางโสภา รัตน์พันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
740
19 ส.ค. 2556
215 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองบางเชี่ยว (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
619
19 ส.ค. 2556
216 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองบางเชี่ยว (บริเวณบ้านนายอนันต์ จันทร์จำปา) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
744
19 ส.ค. 2556
217 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบางโมย-บ้านนายสุเทพ-บ้านนายอุดม หมู่ที่ 3 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
729
17 ก.ค. 2556
218 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งบน - ถนนสายเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
671
19 มิ.ย. 2556
219 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลาตาราช หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
652
14 มิ.ย. 2556
220 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางเชี่ยว (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
634
14 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34