ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 120 ลิตร (พร้อมฝา) จำนวน 200 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
13 ก.ค. 2558
142 ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาสายบ้านโรงสีม่อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
498
10 ก.ค. 2558
143 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายจีน ม.2 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
10 ก.ค. 2558
144 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายในอ่าว ม.1 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
10 ก.ค. 2558
145 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
09 ก.ค. 2558
146 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายในอ่าว ม.1 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
477
29 มิ.ย. 2558
147 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายจีน ม.2 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
474
29 มิ.ย. 2558
148 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาสายบ้านโรงสีม่อย ม.5 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
471
29 มิ.ย. 2558
149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายติ้น ม.1 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
466
19 มิ.ย. 2558
150 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายติ้น ม.1 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
472
19 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34