ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายในอ่าว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
503
15 มิ.ย. 2558
152 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายจีน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
476
15 มิ.ย. 2558
153 สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาสายบ้านโรงสีม่อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
470
15 มิ.ย. 2558
154 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
09 มิ.ย. 2558
155 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายติ้น หมู่ที่1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
493
05 มิ.ย. 2558
156 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายในอ่าว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
491
05 มิ.ย. 2558
157 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายจีน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
470
05 มิ.ย. 2558
158 ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาสายบ้านโรงสีม่อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
463
05 มิ.ย. 2558
159 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายติ้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
501
29 พ.ค. 2558
160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตดนมัติชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ม.1-6 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
441
18 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34