ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลำดวน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
492
31 ส.ค. 2558
122 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการรก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านายอาภรณ์ ยิ้มเจ้ย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
456
31 ส.ค. 2558
123 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายจราจร-ป้ายแนะนำ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
478
31 ส.ค. 2558
124 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายจราจร – ป้ายแนะนำ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
21 ส.ค. 2558
125 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลำดวน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
21 ส.ค. 2558
126 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเหมียน กาญจนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
21 ส.ค. 2558
127 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอาภรณ์ ยิ้มเจ้ย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
21 ส.ค. 2558
128 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.3 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
17 ส.ค. 2558
129 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.3 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
17 ส.ค. 2558
130 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน กรกฏาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
07 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34