ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
638
10 ต.ค. 2554
252 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
625
07 ต.ค. 2554
253 การเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2554
714
30 ก.ย. 2554
254 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าโรงเรียนบ้านบางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
665
28 ก.ย. 2554
255 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
681
13 ก.ย. 2554
256 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
08 ก.ย. 2554
257 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดบางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
669
29 ส.ค. 2554
258 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองบางเชี่ยว (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
669
17 ส.ค. 2554
259 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
656
11 ส.ค. 2554
260 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
641
08 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34