ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์ อปพร.อบต.ท่าไร่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
657
27 มี.ค. 2555
242 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์อปพร.อบต.ท่าไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
729
12 มี.ค. 2555
243 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
638
05 มี.ค. 2555
244 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
685
02 ก.พ. 2555
245 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
05 ม.ค. 2555
246 ผลการพิจารณาการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
669
08 ธ.ค. 2554
247 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
04 ธ.ค. 2554
248 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
01 พ.ย. 2554
249 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
31 ต.ค. 2554
250 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
656
25 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34