ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
11 ม.ค. 2554
272 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2552
679
04 ม.ค. 2554
273 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
02 ธ.ค. 2553
274 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
08 พ.ย. 2553
275 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
08 พ.ย. 2553
276 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2553
739
01 ต.ค. 2553
277 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
801
07 ก.ย. 2553
278 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2553
702
02 ส.ค. 2553
279 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2553
702
02 ก.ค. 2553
280 ประกาศการตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
840
21 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34