ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
18 ต.ค. 2557
182 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคต-ท่าไร่ (ตอน 3) หมู่ที่ 1-3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
519
14 ต.ค. 2557
183 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคต-ท่าไร่ ม.1-3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
452
13 ต.ค. 2557
184 ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร
539
09 ต.ค. 2557
185 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3,6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
515
10 ก.ย. 2557
186 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเกาะยาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
515
10 ก.ย. 2557
187 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายนอกดอน หมู่ที่ 1,5 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
520
10 ก.ย. 2557
188 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำรอบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
508
10 ก.ย. 2557
189 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายปากทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
523
10 ก.ย. 2557
190 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายเกาะยาว ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
512
10 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34