ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
03 มี.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
04 ก.พ. 2564
23 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
04 ม.ค. 2564
24 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
01 ธ.ค. 2563
25 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
03 พ.ย. 2563
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
12 ต.ค. 2563
27 ประกาศตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
471
08 ต.ค. 2563
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
13 ก.ค. 2563
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
09 มิ.ย. 2563
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34