ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
670
04 มี.ค. 2552
322 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
09 ม.ค. 2552
323 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
06 ม.ค. 2552
324 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
666
05 ธ.ค. 2551
325 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
05 พ.ย. 2551
326 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1066
21 ต.ค. 2551
327 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
729
31 ก.ค. 2551
328 ประกาศการตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
706
18 ก.พ. 2551
329 ประกาศ อบต.ท่าไร่ เรื่องสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
714
19 พ.ย. 2550
330 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
797
15 พ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34