ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองบางเชี่ยว(บริเวณบ้านนายอนันต์ จันทร์จำปา) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
663
14 มิ.ย. 2556
222 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบางโมย - บ้านนายสุเทพ - บ้านนายอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
652
06 มิ.ย. 2556
223 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบางโมย-บ้านนายสุเทพ-บ้านนายอุดม หมู่ที่ 3 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
656
17 พ.ค. 2556
224 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556
737
15 ก.พ. 2556
225 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางกระบือ-ชายทะเล หมู่ที่ 6 ต.ท่าไร่
842
05 ต.ค. 2555
226 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
02 ต.ค. 2555
227 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
706
03 ก.ย. 2555
228 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชายทะเล หมู่ที่ 2 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
748
16 ส.ค. 2555
229 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
08 ส.ค. 2555
230 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชายทะเล หมู่ที่ 2 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
673
30 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34