ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ม.1-6 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
466
18 พ.ค. 2558
162 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
06 พ.ค. 2558
163 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายระบบ UHF-FM หมู่ที่ 1-6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
498
30 เม.ย. 2558
164 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายระบบ UHF-FM หมู่ที่ 1-6 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
29 เม.ย. 2558
165 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
06 เม.ย. 2558
166 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าบ้านนอกดอน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
500
25 มี.ค. 2558
167 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดครงป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
495
25 มี.ค. 2558
168 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
09 มี.ค. 2558
169 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
09 ก.พ. 2558
170 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
518
05 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34