ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 เม.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
12 เม.ย. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 เม.ย. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 เม.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 เม.ย. 2565
6 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 มี.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
02 ก.พ. 2565
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 ม.ค. 2565
9 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ม.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34