ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
04 มิ.ย. 2562
42 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
453
11 เม.ย. 2562
43 ประกาศตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
441
28 มี.ค. 2562
44 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
454
21 มี.ค. 2562
45 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก( ดีเซล)แบบธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
444
12 มี.ค. 2562
46 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาถนนข้างวัดบางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
14 ธ.ค. 2561
47 ประกาศราคากลางขยายท่อเมนประปาถนนบางโมย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
14 ธ.ค. 2561
48 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
03 ธ.ค. 2561
49 ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ (บ้านบางหลวง) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
439
23 พ.ย. 2561
50 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
05 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34