ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางกระบือ-ชายทะเล หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
22 พ.ย. 2560
72 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางกระบือ-ชายทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
448
09 พ.ย. 2560
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
08 พ.ย. 2560
74 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางกระบือ-ชายทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
444
25 ต.ค. 2560
75 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ (บ้านบางหลวง) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
433
25 ต.ค. 2560
76 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา11 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
19 ต.ค. 2560
77 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา11 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
18 ต.ค. 2560
78 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
06 ต.ค. 2560
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
11 ก.ย. 2560
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
21 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34