ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (บ้านบางกระบือ) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
514
10 ก.ย. 2557
192 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางทอระบายน้ำ (จากหน้าวัดบางหลวง-คลองปากนคร) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
506
10 ก.ย. 2557
193 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณวัดโพธาราม) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
505
10 ก.ย. 2557
194 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าบริเวณทางเข้าทั้งสองฝั่งคลอง หมูที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
560
07 ก.ค. 2557
195 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
514
07 ก.ค. 2557
196 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลท่าไร่ (ก่อสร้างห้องน้ำ) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
07 ก.ค. 2557
197 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองสายบ้านนายเปื้อน จรุงวาส หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
16 มิ.ย. 2557
198 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสายซอยบุญนำ - ชายทะเล หมูที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
16 มิ.ย. 2557
199 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับถนนสายซอยท่าควาย หมูที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
16 มิ.ย. 2557
200 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนบ้านนายสวาท สีนอง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
16 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34