ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
428
25 ต.ค. 2559
102 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคต-ท่าไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
442
17 ต.ค. 2559
103 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
450
11 ต.ค. 2559
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
10 ต.ค. 2559
105 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
442
06 ต.ค. 2559
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
06 ก.ย. 2559
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
11 ม.ค. 2559
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
02 ธ.ค. 2558
109 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3,6 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
504
23 พ.ย. 2558
110 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3,6 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
09 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34