ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศศอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
458
14 ก.ค. 2560
82 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
451
07 ก.ค. 2560
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
07 ก.ค. 2560
84 ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
27 มิ.ย. 2560
85 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
451
15 มิ.ย. 2560
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
06 มิ.ย. 2560
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
02 พ.ค. 2560
88 ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคต-ท่าไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
05 เม.ย. 2560
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
05 เม.ย. 2560
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
06 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34