ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 พ.ย. 2564
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 ต.ค. 2564
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 ต.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ต.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 ก.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 ส.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 มิ.ย. 2564
19 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
03 พ.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34