ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลท่าไร่ จำนวน 25 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
03 มี.ค. 2560
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
03 ก.พ. 2560
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
17 ม.ค. 2560
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
06 ธ.ค. 2559
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
09 พ.ย. 2559
96 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคต-ท่าไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
442
09 พ.ย. 2559
97 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคต-ท่าไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
432
27 ต.ค. 2559
98 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
439
26 ต.ค. 2559
99 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
424
26 ต.ค. 2559
100 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
430
25 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34