ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
855
06 ส.ค. 2552
312 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
06 ก.ค. 2552
313 ประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
805
09 มิ.ย. 2552
314 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 8 มิ.ย.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
740
08 มิ.ย. 2552
315 ประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
05 มิ.ย. 2552
316 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
670
04 มิ.ย. 2552
317 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
768
13 พ.ค. 2552
318 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
672
06 พ.ค. 2552
319 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
750
07 เม.ย. 2552
320 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
733
12 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34