ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ
  รายละเอียด : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดบางหลวง หมู่ที่ 3    ต.ท่าไร่  จำนวน 1 โครงการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 666 คน