ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 120 ลิตร (พร้อมฝา) จำนวน 200 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
05 ส.ค. 2558
132 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายจีน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไร่ (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
474
05 ส.ค. 2558
133 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายในอ่าว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
465
05 ส.ค. 2558
134 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาสายบ้านโรงสีม่อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไร่ (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
482
05 ส.ค. 2558
135 ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราข ดาวน์โหลดเอกสาร
509
29 ก.ค. 2558
136 ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
484
21 ก.ค. 2558
137 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อถังขนะ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 120 ลิตร (พร้อมฝา) จำนวน 200 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
491
20 ก.ค. 2558
138 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายจีน ม.2 ตำบลท่าไร่ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
487
20 ก.ค. 2558
139 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนสายในอ่าว ม.1 ตำบลท่าไร่ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
468
20 ก.ค. 2558
140 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาสายบ้านโรงสีม่อย ม.5 ตำบลท่าไร่ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
482
20 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34