ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
453
29 ส.ค. 2561
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
444
29 ส.ค. 2561
63 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
462
27 มี.ค. 2561
64 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย จำนวน 5 สายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
456
23 ก.พ. 2561
65 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย จำนวน 14 สายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
452
23 ก.พ. 2561
66 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย จำนวน 10 สายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
460
23 ก.พ. 2561
67 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายซอยเตาถ่าน-บ้านนายผลึก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
09 ม.ค. 2561
68 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
03 ม.ค. 2561
69 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภค (ชุดถุงยังชีพ) จำนวน 2,250 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
445
08 ธ.ค. 2560
70 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34