ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
05 พ.ย. 2558
112 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3,6 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
02 พ.ย. 2558
113 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
02 พ.ย. 2558
114 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
22 ต.ค. 2558
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
09 ต.ค. 2558
116 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
08 ก.ย. 2558
117 คุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ดาวน์โหลดเอกสาร
480
08 ก.ย. 2558
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
08 ก.ย. 2558
119 ประกาศราคากลางซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
493
03 ก.ย. 2558
120 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเหมียน กาญจนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
498
31 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34