ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ (บ้านบางหลวง) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ (บ้านบางหลวง) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 450 คน