ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
03 พ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
02 เม.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
03 มี.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
04 ก.พ. 2564
5 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
04 ม.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
01 ธ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
03 พ.ย. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 ต.ค. 2563
9 ประกาศตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
08 ต.ค. 2563
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32