ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 เพศศึกษาในวัยรุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
545
18 ม.ค. 2556
422 ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
472
14 ม.ค. 2556
423 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
495
11 ม.ค. 2556
424 ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
560
28 ธ.ค. 2555
425 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
693
25 ธ.ค. 2555
426 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
641
17 ธ.ค. 2555
427 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
17 ธ.ค. 2555
428 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
589
11 ธ.ค. 2555
429 ประเพณีเมืองคอน-สารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
585
20 ก.ย. 2555
430 ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
595
15 ก.ย. 2555
431 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
686
31 ส.ค. 2555
432 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
651
28 ส.ค. 2555
433 ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
574
28 ส.ค. 2555
434 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
694
08 ส.ค. 2555
435 โครงการ “ ค่ายเยาวชนท่าไร่ รวมใจต้านภัย ห่างไกลยาเสพติด สู่สังคมที่ยั่งยืน ” เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
620
26 ก.ค. 2555
436 โครงการ อบต.ท่าไร่เคลื่อนที่บริการประชาชนและกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
10 ก.ค. 2555
437 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
589
28 มิ.ย. 2555
438 ประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
607
21 มิ.ย. 2555
439 ความรู้ด้านสุขภาพ-โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
579
19 พ.ค. 2555
440 5 โรคเรื้อรังกับสุขภาพคนชรา ดาวน์โหลดเอกสาร
605
13 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; 22  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;