ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
527
11 ธ.ค. 2557
282 ตำแหน่งงานว่าง
536
08 ธ.ค. 2557
283 การห้ามซื้อขายงาช้างผิดกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
486
04 ธ.ค. 2557
284 เชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ 5 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซด์
517
02 ธ.ค. 2557
285 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
507
24 พ.ย. 2557
286 ตำแหน่งงานว่าง
567
13 พ.ย. 2557
287 การรับกล่องสัญญาโทรทัศน์ระบบดิจินตอล (set top-box) ดาวน์โหลดเอกสาร
468
11 พ.ย. 2557
288 การรับสมัครฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
11 พ.ย. 2557
289 ข่าวสารสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
580
11 พ.ย. 2557
290 เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
615
07 พ.ย. 2557
291 ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าไร่ หมู่ 1 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
492
07 พ.ย. 2557
292 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
660
24 ต.ค. 2557
293 หลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพื้นบ้านทางน้ำและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
22 ต.ค. 2557
294 ยื่นแบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ แลผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
505
20 ต.ค. 2557
295 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ดาวน์โหลดเอกสาร
486
01 ต.ค. 2557
296 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ดาวน์โหลดเอกสาร
483
01 ต.ค. 2557
297 ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
492
01 ก.ย. 2557
298 การรับโอนพนักงานเทศบาล
553
27 ส.ค. 2557
299 การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
15 ส.ค. 2557
300 การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
490
15 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; 15  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;