ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 จดหมายข่าวการกระจายอำนาจ ประจำเดือนมีนาคม 2558
484
20 พ.ค. 2558
242 "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558"
473
20 พ.ค. 2558
243 ห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่าย
491
19 พ.ค. 2558
244 ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
536
12 พ.ค. 2558
245 ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
514
06 พ.ค. 2558
246 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
06 พ.ค. 2558
247 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
458
30 เม.ย. 2558
248 สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
491
27 เม.ย. 2558
249 ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน 2558
529
10 เม.ย. 2558
250 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
480
09 เม.ย. 2558
251 เชิญชวนติดตามและรับฟังสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
491
08 เม.ย. 2558
252 โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
502
23 มี.ค. 2558
253 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
505
13 มี.ค. 2558
254 ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2558
544
11 มี.ค. 2558
255 ประกาศสอบ ก.พ. ประจำปี 2558
497
11 มี.ค. 2558
256 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
575
09 มี.ค. 2558
257 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
493
03 มี.ค. 2558
258 ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2558
517
27 ก.พ. 2558
259 เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเก็ตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์
579
20 ก.พ. 2558
260 ตำแหน่งานว่าง
531
13 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; 13  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;