ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ความรู้ด้านสุขภาพ-โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
610
16 ส.ค. 2553
502 ประเพณีเมืองคอน-แห่นางดาน ดาวน์โหลดเอกสาร
583
07 เม.ย. 2553
503 เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลท่าไร่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556และแผนยุทธศาตร์การพัฒนา พ.ศ.2556-2560
697
02 เม.ย. 2553
504 ประชาสัมพันธ์การประชุมบริหารจัดการแหล่งน้ำบ้านนอกดอน
784
25 มี.ค. 2553
505 ความรู้ด้านสุขภาพ-มาออกกำลังกายกันเถอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
590
16 มี.ค. 2553
506 ประชาสัมพันธ์คนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
650
10 ก.พ. 2553
507 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1251
27 ม.ค. 2553
508 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม-มาลดขยะกันเถอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
596
19 ม.ค. 2553
509 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
792
04 ม.ค. 2553
510 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
578
30 ธ.ค. 2552
511 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
760
29 ธ.ค. 2552
512 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
632
29 ธ.ค. 2552
513 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม-โลกร้อน..คุณก็ช่วยลดได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
626
08 ธ.ค. 2552
514 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
908
23 พ.ย. 2552
515 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข ) ดาวน์โหลดเอกสาร
907
13 พ.ย. 2552
516 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
932
06 พ.ย. 2552
517 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
758
06 พ.ย. 2552
518 ประกาศรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
836
16 ต.ค. 2552
519 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ (ภาค ก และภาค ข)
1048
21 ส.ค. 2552
520 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
703
14 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; 26  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;