ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป ประจำปี 2561
429
06 ก.ย. 2561
122 ข้อมูลสภาพแหล่งน้ำในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
399
01 ก.ย. 2561
123 การสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
28 มิ.ย. 2561
124 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายกอแคร์-บ้านนายฟื้น หมู่ที่ 2 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
22 มิ.ย. 2561
125 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
20 มิ.ย. 2561
126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
413
18 มิ.ย. 2561
127 การสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
28 พ.ค. 2561
128 มารู้จักวิธีการคัดแยกขยะกันเถอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
409
25 พ.ค. 2561
129 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
393
18 พ.ค. 2561
130 ประกาศราคากลางฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
02 เม.ย. 2561
131 ประเพณีแห่นางดาน ดาวน์โหลดเอกสาร
392
02 เม.ย. 2561
132 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
30 มี.ค. 2561
133 ขอเลื่อนการฉีดวัคซีน
412
29 มี.ค. 2561
134 การป้องกันอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
393
01 มี.ค. 2561
135 ขอความร่วมมือ "งดผาหญ้า/เผาขยะ"
393
24 ก.พ. 2561
136 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
396
20 ก.พ. 2561
137 ขอเชิญร่วมประเพณีให้ทานไฟ
394
06 ก.พ. 2561
138 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
414
01 ก.พ. 2561
139 การลดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
401
11 ม.ค. 2561
140 เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการ "ท่าไร่ รักการอ่าน"
397
08 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; 7  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;