ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 พ.ย. 2564
2 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 พ.ย. 2564
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 พ.ย. 2564
4 งานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 ต.ค. 2564
6 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ต.ค. 2564
7 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ต.ค. 2564
8 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
24 มิ.ย. 2564
9 ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
368
15 มิ.ย. 2564
10 ศัตรูปาล์ม ดาวน์โหลดเอกสาร
405
05 เม.ย. 2564
11 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
31 มี.ค. 2564
12 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ปีก
392
31 มี.ค. 2564
13 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
27 มี.ค. 2564
14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
399
16 มี.ค. 2564
15 กำหนดเลือกทหารกองเกิน ดาวน์โหลดเอกสาร
399
16 มี.ค. 2564
16 ร่วมแจ้งเบาะแส
395
12 มี.ค. 2564
17 ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
11 มี.ค. 2564
18 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
02 มี.ค. 2564
19 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
04 ก.พ. 2564
20 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;