ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ข่าวสารทางราชการ
458
22 ธ.ค. 2558
202 ตำแหน่งงานว่าง
462
11 ธ.ค. 2558
203 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
478
20 พ.ย. 2558
204 ประเพณีลอยกระทง 59
417
11 พ.ย. 2558
205 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
480
09 พ.ย. 2558
206 ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
05 พ.ย. 2558
207 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
05 พ.ย. 2558
208 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
05 พ.ย. 2558
209 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2558
474
29 ต.ค. 2558
210 เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
464
14 ต.ค. 2558
211 เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ
460
13 ต.ค. 2558
212 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
436
01 ต.ค. 2558
213 ประกาศข่าวสารทางราชการ
458
21 ก.ย. 2558
214 ประชาสัมพันธ์ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
436
14 ก.ย. 2558
215 สอบราคาจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
461
26 ส.ค. 2558
216 การรับโอนย้ายพนักงานส่้วนตำบล
482
26 ส.ค. 2558
217 รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลชะม้าย ประจำปี 2557
464
26 ส.ค. 2558
218 ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558
477
11 ส.ค. 2558
219 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558
461
06 ส.ค. 2558
220 รับโอนพนักงานส่วนตำบล
475
16 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; 11  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;