ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
654
23 พ.ค. 2556
402 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
639
17 พ.ค. 2556
403 ขอเชิญเกษตรกรทุกท่านแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
754
08 พ.ค. 2556
404 ตำแหน่งงานว่าง
985
08 พ.ค. 2556
405 ขอเชิญร่วมทำประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) แผนชุมชนพึ่งตนเอง และแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
17 เม.ย. 2556
406 ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
629
11 เม.ย. 2556
407 มาตรการควบคุมสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์
674
11 เม.ย. 2556
408 ประชาสัมพันธ์อาชีพสำหรับสตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
460
02 เม.ย. 2556
409 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
614
28 มี.ค. 2556
410 ประกาศเตือนภัยแล้ง
481
20 มี.ค. 2556
411 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
638
12 มี.ค. 2556
412 ความรู้ด้านสุขภาพ-มาออกกำลังกายกันเถอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
465
27 ก.พ. 2556
413 5 โรคเรื้อรังกับสุขภาพคนชรา ดาวน์โหลดเอกสาร
471
20 ก.พ. 2556
414 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2555/56 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
11 ก.พ. 2556
415 ตำแหน่งงานว่าง
924
08 ก.พ. 2556
416 ประชาสัมพันธ์ เลิกทำการประมงด้วยเครื่องมือโพงพาง โดยเด็ดขาด ดาวน์โหลดเอกสาร
651
08 ก.พ. 2556
417 ประกาศ การจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2555/56 ดาวน์โหลดเอกสาร
666
08 ก.พ. 2556
418 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าสำนักงานปลัด ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1566
25 ม.ค. 2556
419 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. 8 (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ดาวน์โหลดเอกสาร
601
25 ม.ค. 2556
420 กำหนดแผนการปฏิบัติภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
23 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; 21  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;