ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.หน้าโรงเรียนบ้านบางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไร่
653
21 ธ.ค. 2554
462 จดหมายข่าว "กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2555" ดาวน์โหลดเอกสาร
684
21 ธ.ค. 2554
463 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
649
07 ธ.ค. 2554
464 ขอความร่วมมือผู้ชำระภาษีในเขต ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
705
14 พ.ย. 2554
465 ประกาศเตือนภัยภาวะน้ำท่วมภาคใต้
724
12 พ.ย. 2554
466 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชุาชน ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
11 พ.ย. 2554
467 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดบางหลวง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไร่
700
12 ต.ค. 2554
468 ประการการรับสมัครและลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
11 ต.ค. 2554
469 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
629
30 ก.ย. 2554
470 ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยของอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
620
02 ส.ค. 2554
471 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างวัดบางหลวง หมู่ที่ 3
675
08 ก.ค. 2554
472 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
675
15 มิ.ย. 2554
473 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักบริหารงานช่าง 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
13 มิ.ย. 2554
474 สิ่งแวดล้อม-มาลดขยะกันเถอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
603
08 มิ.ย. 2554
475 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
706
01 มิ.ย. 2554
476 เชิญชวนเข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ดาวน์โหลดเอกสาร
589
10 พ.ค. 2554
477 ประกาศจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
891
29 เม.ย. 2554
478 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
699
18 เม.ย. 2554
479 ผนวก ก ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7 (หัวหน้าส่วนโยธา) ดาวน์โหลดเอกสาร
672
18 เม.ย. 2554
480 ประกาศเตือนภัยภาวะน้ำท่วมภาคใต้
687
28 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; 24  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;