ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 เชิญชวนแต่งกายเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ ตลอดเดือนเมษายน 2558
573
29 ม.ค. 2558
262 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์-การอบรมและสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพในการเกษตร อบต.ท่าไร่
442
29 ม.ค. 2558
263 แผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
437
15 ม.ค. 2558
264 ตำแหน่งงานว่าง
582
12 ม.ค. 2558
265 การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
530
06 ม.ค. 2558
266 เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
615
06 ม.ค. 2558
267 ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
06 ม.ค. 2558
268 การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2558
528
06 ม.ค. 2558
269 นโยบายส่งเสริมการใช้จักรยาน
492
06 ม.ค. 2558
270 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง และสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
26 ธ.ค. 2557
271 ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อบต.ท่าไร่)
448
26 ธ.ค. 2557
272 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
23 ธ.ค. 2557
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
510
16 ธ.ค. 2557
274 การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
16 ธ.ค. 2557
275 วารสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
530
16 ธ.ค. 2557
276 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
515
16 ธ.ค. 2557
277 การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
519
11 ธ.ค. 2557
278 ตำแหน่งงานว่าง
530
08 ธ.ค. 2557
279 การห้ามซื้อขายงาช้างผิดกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
480
04 ธ.ค. 2557
280 เชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ 5 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซด์
512
02 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; 14  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;