ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สิ่งแวดล้อม-โลกร้อน..คุณก็ช่วยลดได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
570
17 มี.ค. 2554
482 ประชาสัมพันธ์เวทีประชาคมหมู่บ้าน
742
16 มี.ค. 2554
483 ประชาสัมพันธ์อาชีพสำหรับสตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
568
01 มี.ค. 2554
484 อบต.ท่าไร่ เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
744
17 ก.พ. 2554
485 เชิญชวนเข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล และเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ดาวน์โหลดเอกสาร
555
14 ก.พ. 2554
486 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
15 ธ.ค. 2553
487 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
690
15 ธ.ค. 2553
488 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
586
10 พ.ย. 2553
489 ประกาศเตือนภัยภาวะน้ำท่วมภาคใต้
673
09 พ.ย. 2553
490 ประกาศเตือนภัยภาวะน้ำท่วมนครศรีธรรมราช
680
06 พ.ย. 2553
491 ประกาศเตรียมความพร้อมรับมือภาวะน้ำท่วมนครศรีธรรมราช
686
06 พ.ย. 2553
492 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
629
15 ต.ค. 2553
493 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
762
11 ต.ค. 2553
494 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
01 ต.ค. 2553
495 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
815
23 ก.ย. 2553
496 ประเพณีเมืองคอน-แห่หมรับ ดาวน์โหลดเอกสาร
570
23 ก.ย. 2553
497 ความรู้ด้านสุขภาพ-โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
605
16 ส.ค. 2553
498 ประเพณีเมืองคอน-แห่นางดาน ดาวน์โหลดเอกสาร
578
07 เม.ย. 2553
499 เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลท่าไร่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556และแผนยุทธศาตร์การพัฒนา พ.ศ.2556-2560
691
02 เม.ย. 2553
500 ประชาสัมพันธ์การประชุมบริหารจัดการแหล่งน้ำบ้านนอกดอน
777
25 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; 25  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;