ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 419 คน