ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศข่าวสารทางราชการ
627
11 พ.ย. 2556
362 แจ้งการปรับกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง
610
06 พ.ย. 2556
363 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
611
31 ต.ค. 2556
364 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
561
29 ต.ค. 2556
365 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
29 ต.ค. 2556
366 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
29 ต.ค. 2556
367 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
29 ต.ค. 2556
368 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
633
24 ต.ค. 2556
369 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
722
15 ต.ค. 2556
370 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์ แก้วตาเทียม
672
15 ต.ค. 2556
371 แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
563
14 ต.ค. 2556
372 ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ตุลาคม 2556
634
11 ต.ค. 2556
373 แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
624
11 ต.ค. 2556
374 ตำแหน่งงานว่าง
579
11 ต.ค. 2556
375 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
10 ต.ค. 2556
376 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
649
07 ต.ค. 2556
377 สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง
742
07 ต.ค. 2556
378 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
646
30 ก.ย. 2556
379 เชิญตรวจคัดกรองโรคทางสายตา และช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
635
26 ก.ย. 2556
380 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง
582
24 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; 19  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;