ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

         เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 นายพิพัฒน์ ทุมรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สารธารณสุข อบต.ท่าไร่ จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2564 เพราะโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ยังไม่มียารักษา แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงจึงจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งให้บริการในพื้นที่ตำบลท่าไร่ มีประชาชนในตำบลท่าไร่ ให้ความสำคัญนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีน ตามจุดให้บริการต่างๆ  เป็นจำนวนมาก

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 391 คน