ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ปีก
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ปีก ในช่วงนี้พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza:HPAI) ในประเทศเพื่อนบ้านและในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่ลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่ายขอให้ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่เลี้ยงสัตว์ปีกในตำบลท่าไร่  ปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติที่มีอาการซซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสียง ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจนหรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าทีปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที่
2.เน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อโรคทันที
3.ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับรบบป้องกันโรคในไก่พื้นบ้าน โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 383 คน