ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 ธ.ค. 2565
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 มิ.ย. 2565
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 มิ.ย. 2565
4 ประกาศแจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
25 เม.ย. 2565
5 ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 เม.ย. 2565
6 รายงานการบันทึกงานระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริการส่วนตำบลท่าไร่ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 เม.ย. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
11 เม.ย. 2565
8 ประกาศใช้ข้อบัญญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 เม.ย. 2565
9 สรุปรายงานสถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 เม.ย. 2565
10 กิจกรรมพบปะจิบน้ำชา - กาแฟ ยามเช้า เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 เม.ย. 2565
11 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครั้งที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 มี.ค. 2565
12 จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา
59
21 มี.ค. 2565
13 โครงการ "บอกดิน3" (ระยะที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 มี.ค. 2565
14 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 มี.ค. 2565
15 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
28 ก.พ. 2565
16 มอบถุงยังชีพโควิท-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ก.พ. 2565
17 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 ม.ค. 2565
18 พระราชกฤษฏีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ม.ค. 2565
19 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เรื่องการห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
76
27 ม.ค. 2565
20 รับฟังเรื่องราวชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรเนื่องจากถนนสายปากทะเล ม.2 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ;