ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ก.พ. 2564
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ก.พ. 2564
3 ลงพื้นที่ร้านอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 ม.ค. 2564
4 ชาวท่าไร่ ร่วมคัดแยกขยะอันตราย ออกจากชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ม.ค. 2564
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564👈👈👈 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
25 ม.ค. 2564
6 รับสมัครนักเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 ม.ค. 2564
7 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ม.ค. 2564
8 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ม.ค. 2564
9 รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย 100% ตลาดบ้านบางกระบือ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ม.ค. 2564
10 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ม.ค. 2564
11 ลงพื้นที่ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ม.ค. 2564
12 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ธ.ค. 2563
13 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ธ.ค. 2563
14 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ธ.ค. 2563
15 เข้าตรวจเยี่ยมโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 ธ.ค. 2563
16 สอบสวนโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ธ.ค. 2563
17 แบบปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 ธ.ค. 2563
18 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 พ.ย. 2563
19 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 พ.ย. 2563
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ;