สินค้าชุมชน
จํานวนสินค้าชุมชน ทั้งหมด 2 สินค้า ค้นหาสินค้าชุมชน
ลำดับที่ หัวข้อ อ่าน แสดงความคิดเห็น
2
ข้าวหลามท่าไร่
0
1
ทดสอบการทำงานโปรแกรมสินค้า OTOP
109 1
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1       [ 1 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.