ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเตือนภัยแล้ง
  รายละเอียด : เนื่องในระยะนี้เกิดภัยแล้งในพื้นทีจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้ประชาชนเตรียมรับมือโดยสำรองแหล่งน้ำใช้และน้ำบริโภคให้เพียงพอ รวมถึงการป้องกันอัคคีภัยด้วย หากมีปัญหา โทร. 075 344904-5
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 487 คน