ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วารสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ด้วย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ 4 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนเมษายน 2557 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้หน่วยงานและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 577 คน