ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ร่วมกิจกรรม
  รายละเอียด : จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญท่านนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม " วันรักการอ่าน" ในวันพุธ ที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอและห้องสมุดประชาชนจังหวัดทุกแห่ง ภายในงานมีรางวัลมากมายและกิจกรรมน่าสนใจ ดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างรักเสริมแรง "อ่าน อ่าน อ่าน" 2. กิจกรรมปักธงร่วมฝันสร้างนิสัยรักการอ่าน 3. กิจกรรมหนังสือเชื้อเพลิงที่ช่วยต่อเติมไฟฝันให้เป็นจริง 4. กิจกรรมสร้างจินตนาการสานฝันด้วยมือเรา 5. กิจกรรมผู้เฒ่าเล่านิทาน นอกจากนี้ท่านสามารถเข้ารับบริการอ่านหนังสือได้ที่ บ้านหนังสืออัจฉริยะ และ กศน.ตำบล ใกล้บ้านท่าน 6. แผนชุมชนพึ่งตนเองและแผนสุขภาพชุมชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 583 คน