ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมให้ความรู้ ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปีขึ้นไป (ครั้งที่ 2)
  รายละเอียด : ตามที่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าไร่ ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ในการนี้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลท่าไร่ ได้แจ้งว่าจะจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพตา ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ปั้มน้องเก้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 560 คน