ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หลักสูตรปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคีในพื้นที่)
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจะเปิดหลักสูตรปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคีในพื้นที่) แก่ผู้ที่สนใจและบุคลากรใรสังกัดทราบ ผู้ใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง โทรศัพท์ 08-1864-4609 หรือ คุณสิทธิชัย ศรีเจริญประมง โทรศัพท์ 08-2077-0893
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 626 คน